czwartek, 18 października 2018

Luzzu       Luzzu to nazwa tradycyjnych maltańskich drewnianych łódek rybackich, jakie można jeszcze zobaczyć w niektórych wioskach rybackich. Ich charakterystycznym elementem jest para oczu wyrzeźbiona na przedzie oraz połączenie jaskrawych kolorów - niebieskiego, żółtego, zielonego i czerwonego. Oczy są nawiązaniem do fenickiego zwyczaju - praktykowanego też w starożytnym Egipcie i Grecji, który utożsamiał je z Okiem Horusa lub Ozyrysa. Oko takie miało chronić wypływających w morze rybaków przed złem.
Tradycyjne Luzzu miały wzmocniony kadłub przez co były odporne na niesprzyjające warunki pogodowe.
Słowo Luzzu pochodzi od sycylijskiego guzzu - a to od włoskiego guzzo, które oznacza statek rybacki lub transportowy na Sycylii i we Włoszech.
 Miejscem, gdzie można zobaczyć najwięcej Luzzu są wioski rybackie Marsaxlokk oraz Marsaskala. 
Łódka Luzzu jest obok żółtego kultowego autobusu swoistym symbolem Malty, których wizerunek spotkać można na wszelkiego rodzaju pamiątkach z wysypy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luzzu is the name of traditional Maltese wooden fishing boats that can still be seen in some of the fishing villages. Their characteristic element is a pair of eyes carved in the front and a combination of bright colors - blue, yellow, green and red. The eyes are a reference to the Phoenician custom - practiced also in ancient Egypt and Greece, which he identified with the Eye of Horus or Osiris. It was supposed to protect fishermen going out to sea against evil.
The traditional Luzzu had a reinforced hull, which was resistant to adverse weather conditions.
The word Luzzu comes from the Sicilian guzzu - and from the Italian guzzo, which means a fishing or transport boat in Sicily and Italy.
The place where you can see the most Luzzu are the fishing villages of Marsaxlokk and Marsaskala.
Luzzu boat and yellow bus are peculiar symbol of Malta, whose image can be found on all kinds of souvenirs from the island.